Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Faruk Uguz, Adem Aydin, Mehmet Ak, Keziban Turgut. Low-Dose Imipramine for the Treatment of Panic Disorder During Postpartum Period.A Retrospective Analysis of 6 Cases. Journal of Clinical Psychopharmacology • Volume 36, Number 3, June 2016.

Sezlev-Bilecen D, Ak M, Yanik T. Dysregulation of hypothalamic modulation in olanzapine treated male rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2016 Nov 3;71:103-7. doi: 10.1016/j.pnpbp.2016.06.012. Epub 2016 Jun 25.

Ciba, Melda; Mehmet, AK.; Karahalil, Bensu. Alpha-glutathione-s-transferase can be a biomarker for both drug-related toxicity as well as individual susceptibility. MINERVA PSICHIATRICA   Volume: 57   Issue: 2   Pages: 62-71   Published: JUN 2016.

Kursungoz, Canan; Ak, Mehmet; Yanik, Tulin. Effects of risperidone treatment on the expression of hypothalamic neuropeptide in appetite regulation in Wistar rats. BRAIN RESEARCH   Volume: 1596   Pages: 146-155   Published: JAN 30 2015.

Zincir S, Zincir SB, Doruk A, Erdem M, Celik C, Ak M, Garip B, Yükselir C, Karaahmetoğlu B. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) and treatment response relationship in male patients with first-episode schizophrenia: A controlled study.Psychiatry Res. 2014 Jul 23. pii: S0165-1781(14)00588-5. doi: 10.1016/j.psychres.2014.07.013. [Epub ahead of print]

Akarsu S, Torun D, Bolu A, Erdem M, Kozan S, Ak M, Akar H, Uzun Ö. Mitochondrial complex I and III gene mRNA levels in schizophrenia, and their relationship with clinical features. J Mol Psychiatry. 2014 Dec 10;2(1):6. doi: 10.1186/s40303-014-0006-9. eCollection 2014.

Bilgen AE, Bozkurt Zincir S, Zincir S, Ozdemir B, Ak M, Aydemir E, Sener I.Effects of electroconvulsive therapy on serum levels of brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in treatment resistant major depression.Brain Res Bull. 2014 May; 104:82-7. doi: 10.1016/j.brainresbull.2014.04.005. Epub 2014 Apr 18.

Çinar M., Balikçi A., Sertoğlu E., Ak M., Serdar M, Özmenler Kn. Deliryum Patofizyolojisinde CRP, TNF-α ve IGF-1’in Rolü. Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 376-382.

Doğan Bulut S, Bulut S, Tüzer V, Ak M, Ak E, Kisa C, Aydemir Ç, Göka E. The Effects of Prolactin-Raising and Prolactin-Sparing Antipsychotics on Prolactin Levels and Bone Mineral Density in Schizophrenic Patients. Noro Psikiyatr Ars. 2014 Sep;51(3):205-210. doi: 10.4274/npa.y6628. Epub 2014 Sep 1.

A. M. Ak, D. Sezlev, L. Sutcigil, S. Akarsu, F. Ozgen, T. Yanik.The investigation of leptin and hypothalamic neuropeptides role in first attack psychotic male patients: Olanzapine monotherapy. Psychoneuroendocrinology. 2013 Mar;38(3):341-7.

T. Yanik, C. Kursungoz, L. Sutcigil, M. Ak.Weight gain in risperidone threaphy: Investigation of peripheral hypothalamic neurohormones levels in psychotic patients. J Clin Psychopharmacol. 2013 Oct;33(5):608-13. doi: 10.1097/JCP.0b013e318297980e.

M. Ak, D. Dincer, B. Haciomeroglu, S. Akarsu, A. Cinar, N. Lapsekili.Temperament and character properties of primary focal hyperhidrosis patients.Health Qual Life Outcomes. 2013 Jan 11;11:5. doi: 10.1186/1477-7525-11-5.

M. Ak, A. Balikci, B. Haciomeroglu, S. Zincir, A. Cinar, E. Congologlu, A. Bozkurt, F .Ozgen, A. Ozsahin ‘Quality of sexual life in men with obstructive sleep apnoea.’ J Health Psychol. 2013 Feb;18(2):245-51. doi: 10.1177/1359105311433347.

A. Bozkurt, C.Barçın, M.Işıntaş, M. Ak, M. Erdem, KN Özmenler. Changes in Heart Rate Variability before and after ECT in the Treatment of Resistant Major Depressive Disorder. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2013;50(1):40-6.

M. Ak, D. Dincer, B. Haciomeroglu, S. Akarsu, N. Lapsekili, S. Ada.The Evaluation of Primary Focal Hyperhidrosis Patients in Terms of Alexithymia.J Health Psychol. 2013 May;18(5):704-10. doi: 10.1177/1359105312454908.

S Bulut, M Ak, SD Bulut, T Türker, A Cansever, H Aydın. Antidepresan tedaviye yanıtı etkileyen klinik özellikler: Doğal izleme çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13(2):97-103.

EA.  Cüceloğlu, M.E. Hoşrik, M Ak, A Bozkurt ‘Sünnet Yaşının Erken Boşalma Üzerindeki Etkisi’ Türk Psikiyatri Derg. 2012 Summer;23(2): 99-107.

M. Ak, N. Lapsekili, B. Haciomeroglu, L. Sutcigil, H. Turkcapar, “Early maladaptive schemas in bipolar disorder.”, Psychol Psychother. 2012 Sep;85(3):260-7. doi: 10.1111/j.2044-8341.2011.02037.x. Epub 2011 Sep 14.

SD. Bulut, S. Bulut, V. Tüzer, M. Ak, E. Ak, C. Kısa, Ç.Aydemir, E. Göka. Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten ve Az Etkileyen Antipsikotiklerin Prolaktin Seviyesi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri.Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 2012. DOI: 10.4274/Npa.y6628.

N Lapsekili, M Ak, L Sütçügil.  Risperidona bağlı hiperprolaktinemi gelişen obsesif kompulsif bozukluklu bir olgunun aripiprazolle tedavisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13(2): 165-165.

M. Ak, A. Bozkurt, T. Karlıdere, Ö.H. Bozkurt, M. Erdem, K.N. Özmenler, H. Aydın, “Çubuk Hortumu sonrası çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu: Bir yıllık takip çalışması.”, Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI), 62-67 pp., 2011.

M. Ak, O. Cinar, L. Sutcigil, E. Dövyap Congologlu, B. Haciomeroglu, H. Canbaz, H. Yaprak, L. Jay, K.N. Ozmenler., “Communication skills training for emergency nurses.”, Int J Med Sci. (ISI) , 397-401 pp., 2011.

A. Bozkurt, O. Köse, T. Karlidere, M. Erdem, M. Ak, K.N. Özmenler, “Seboreik dermatitli hastalarda aleksitimi.”, Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI), 44-48 pp., 2011.

O. Cinar, M. Ak, L. Sutcigil, E. Congologlu, H. Canbaz, E. Kilic, K.N. Ozmenler, “Communication skills training for emergency medicine residents”, European Journal of Emergency Medicine (ISI), 2011, DOI: 10.1097/MEJ.0b013e328346d56d.

A. Akça, M. Ak, L. Sütçigil, A. Özşahin, Y. Kütükçü., “Parkinson Hastalığı’nda Depresyon Tedavisinin Klinik Değişkenler Üzerine Etkisi: Sertralin ve Venlafaksin Karşılaştırılması”, Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 201-206 pp., 2011, DOI: 10.4274/Npa.Y5711.

M. Ak, N. Torun, L. Sutcigil, B. Haciomeroglu, “İntihar Girişimi Olan Majör Depresyon Hastalarında Üst-biliş Süreçleri”, Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 2011, DOI: 10.4274/Npa.y6133.

M. Ak, B. Haciomeroglu,Y. Turan, N. Lapsekili, A. Doruk, A. Bozkurt, A. Akar, “Temperament and character properties of male psoriasis patients”, Journal of Health Psychology (ISI) , 2011 , DOI: 10.1177/1359105311423863.

M. Işıntaş, M. Ak, M.Erdem, O.Öz, F.Özgen, “Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki”, Türk Psikiyatri Dergisi (ISI), x pp., 2011.

M.I. Naharci, N. Karadurmus, O. Demir, E. Bozoglu, M. Ak, H. Doruk, “Fatal hepatotoxicity in an elderly patient receiving low-dose quetiapine.”, Am J Psychiatry (ISI), 212-213 pp., 2011.

A. Bozkurt, T. Karlıdere, M. Erdem, M. Ak, C Çelik, KN Özmenler, H Aydın. ‘Çubuk Hortumu sonrası yetişkinlerde ortaya çıkan travmatik belirtilerin değerlendirilmesi.’ Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(4):266-273.

Ak, M. Gulsun, “Trikotilomani tedavisinde aripiprazol: Olgu sunumu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (ISI), 176-178 pp., 2010.

N. Lapsekili, L. Sütçigil, M. Ak, A. Çınar, “Jeneralize pruritus olgularında ayırıcı tanıda psikiyatrik değerlendirme: Olgu sunumu”, Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI), 371-373 pp., 2010.

M. Ak, M. Gülsün, “Öldürme ardından özkıyım olaylarına yaklaşım.”, Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI), 87-87 pp., 2010.

M.I. Naharci, M. Ak, E. Bozoglu, N. Karadurmus, A.T. Isik, H. Doruk, “An elderly diabetic case of ochronosis with depression and chronic pain”, Endokrynol Pol. (ISI), 710-713 pp., 2010.

O. Cinar, E. Cevik, E. Kilic, M.E. Kesim, M. Ak. “Sertralin kullanımına bağlı ekimoz: Bir olgu sunumu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (ISI), 321-323 pp., 2010.

M. Ak, M. Gülsün, O. Uzun, H.O. Gümüs, “Bruxism Caused by Serotonin Re-Uptake Inhibitors: Two Cases”, J Clin Psychopharmacol. (ISI), 620-622 pp., 2009.

M. Ak, M. Gülsün, “Ketiyapin ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu.”, Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI), 252 pp., 2009.

M. Ak, K.N. Özmenler, A. Özşahin, “Psikolojik Otopsi ve Türkiye’deki Uygulamaları.”, Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI), 332-335 pp., 2009.

N. Yilmaz, T. Gençöz, M. Ak. “Savunma Biçimleri Testi ’nin Psikometrik Özellikleri: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi (ISI), 244-253 pp., 2007.

Uguz F, Subasi E, Dalboy F, Ak M. Pharmacological prophylaxis of postpartum exacerbation in depressive and anxiety symptoms: a retrospective study.J Matern Fetal Neonatal Med. 2018: 1-3. doi: 10.1080/14767058.2018.1447559.

Uguz F, Turgut K, Aydin A, Ak M. Low-Dose Mirtazapine in Major Depression Developed After Hyperemesis Gravidarum: A Case Series.Am J Ther. 2018;25:e689-e690.doi:10.1097/MJT.0000000000000698.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özlem Karadağ Ak* – Ahmet Diken** – Mehmet Ak Kamu Hastanelerinde Çalışan Sendika Üyeleri Örnekleminde Sendikal Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches ISSN:2528-9527 E-ISSN : 2528-9535 DOI: 10.26466/opus.446140.

Yalçın B, Kavaklı M, Kesici Ş, Ak M. University Students’ Early Maladaptive Schemas’ Prediction of Their Mindfulness Levels. Journal of Education and Practice www.iiste.org,Vol.8, No.20, 2017.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

M. Ak, L. Sütçigil, M. Erdem, A. Balıkçı, C. Çelik, B. Özdemir, A. Bozkurt, K.N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde “Final program and absctract book” bildiri kitapçığındaki “The İmpact of Anxiety Levels on Shooting Performance”, 181 pp., Pieria, Greece, June 2010

E. Özdemir, L. Sütçigil, M. Ak, N. Lapsekili, K.N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde “Final program and absctract book.” bildiri kitapçığındaki “Investigating the relationship between sensation seeking behavior and serum sex steroids in antisocial personality disorder”, 155 pp., Pieria, Greece, June 2010

M. Ak, L. Sütçigil, N. Lapsekili, A. Bozkurt, K. N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde “Final program and absctract book” bildiri kitapçığındaki “Preventive Mental Health Care and Model Applied at Turkish Armed Force”, 168 pp., Pieria, Greece, June 2010

O. Cinar, M. AK, L. Sutcigil, E. Dovyap Congologlu, H. Canbaz, K.N. Ozmenler, Eusem 2010, 6th European Congress on Emergency Medicine konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Communication Skills Training For Emergency Medicine Residents”, 297 pp., Stockholm, Sweden, October 2010

M.A. Cınar, B. Gunay, M. AK, B. Ozdemir, A. Doruk, A. Bozkurt, APA konferansı dahilinde “New Research Book” bildiri kitapçığındaki “The relation of impaired mind reading and antisocial personality disorder”, 126 pp., Honolulu, USA, May 2011

M. Ak, A. Bozkurt, B. Kargi, APA konferansı dahilinde “New Research Book” bildiri kitapçığındaki “The Effect of Temperament and Character Features on Antidepressant Treatment Response”, 148 pp., Honolulu, USA, May 2011

M. Ak, O. Cinar, L. Sutcigil, A. Bozkurt, E.D. Congologlu, K.N. Ozmenler, APA konferansı dahilinde “New Research Book” bildiri kitapçığındaki “Psychoeducation: Results of Communication Skills Training for Emergency Nurses”, 396 pp., Honolulu, USA, May 2011

S. Sirin, K. Oysul, F. Dincoglan, M. Ak, A. Bozkurt, B. Dirican, M. Beyzadeoglu, 10th International Stereotactic Radiosurgery Society Congress konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Repeat radiosurgery for intractable obsessive-compulsive disorder.”, 199 pp., Paris, France, May 2011

U. Aydogan, A. Atik, H. Akbulut, M. Ak, M. Erdem, O. Sari, A. Özşahin, K. Sağlam, 17. WONCA Europe Conference konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Comorbide diseases in patients with generalized anxiety disorder”, 190 pp., Warsaw, Poland, September 2011

N. Lapsekili, Z. Yelboğa, M. Ak. ‘Screening adult attention deficit hyperactivity disorder in adults diagnosed with substance abuse disorder.’ 20 th Europan Congress of Psychiatry, Prague, Chech Republic, 3-6 March 2012

B. Haciömeroğlu, A.Çınar, M. Ak, B. Garip, E.Congologlu, L.Sutçigil. Maladaptive schemas and coping strategies of substance dependents.  CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Sweden, 3-7 June 2012. The International Journal Of Neuropsychopharmacology, Suplement 1.June 2012.

BD. Akçay, MA. Çınar, M.Ak, L.Sutçigil. One traume three outcomes: Case report. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Sweden, 3-7 June 2012. The International Journal Of Neuropsychopharmacology, Suplement 1.June 2012.

M. Ak, MA.Çınar, , A. Akça,, A. Özşahin,, B. Haciömeroğlu, L.Sutçigil. Side effect and treatment discontinuance of reboxetine; treatment of depression in parkinson’s disease: Three cases reports. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Sweden, 3-7 June 2012. The International Journal Of Neuropsychopharmacology, Suplement 1.June 2012.

M. Ak, B. Haciömeroğlu, D. Dinçer, S. Akarsu, A. Çınar, A.Bozkurt O, APA konferansı dahilinde “New Research Book” bildiri kitapçığındaki “The evalution of primary focal hyperhidrosis patients in terms of alexithymia and Temperament and character properties “, NR8-32, Philadelphia, USA, May 2012

M.A Cınar, K.N. Ozmenler, M. Ak A. Bozkurt, APA konferansı dahilinde “New Research Book” bildiri kitapçığındaki ‘IGF-1, CRP, TNF-A role in post-operative delirium.’ NR9-15, Philadelphia, USA, May 2012

M.Ak, G. Kurt, T. Yanık.  Effects of metformın on olanzapıne ınduced weıght gaın ın Wıstar rats: the change of hypothalamıc neurohormones Involved ın body weıght regulatıon.28th ECNP Congress, Amsterdam, 2015.

K. Turgut, M. Boysan, A. Aydın, M. Ak. Comparison of serotonin reuptake inhibitör (SRI) alone versus SRI plus bright light therapy combination for obsessive compulsive disorder. 30th ECNP Congress, Paris, 2017.

F. Uguz, E. Subası, F. Dalboy, M. Ak. Pharmacological prophylaxis of postpartum exacerbation in depressive and anxiety symptoms: a retrospective chart review. 30th ECNP Congress, Paris, 2017.

Elkama A, Ak M, Nemutlu E, İlik N, Karahalil B. Serum alpha-GST activity as an alternative biomarker in olanzapine induced hepatotoxicity under the impact of genetic polymorphisms of GSTs. EUROTOX, 2017, Bratislava, Slovakya.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

M. Ak, K.N. Özmenler, Y.G. Kutsal, Temel Geriatri (Yaşlı İhmali ve İstismarı), 379-385 pp., Ankara, Güneş Kitapevi, 2007

SAHINGÖZ MINE, AKARSU SÜLEYMAN, AK MEHMET. Posttraumatic Stress Disorder.  Psychiatric disorder during the postpartum period in light of current advance.  Edit: Faruk Uguz, Nova Sience Publishers, Newyork, 2016.

Mehmet Ak. Aile içi Şidet. Aile Sağlığı. T.C. ANADOLU ÜNIVERSITESI YAYINI NO: 3451, 2016.

Mehmet Ak,Suleyman Akarsu. The cognıtıve effects of psychotropıc drugs. Psychotropic Drugs  and Medical Conditions, Edit: Faruk Uguz, Nova Sience Publishers, Newyork, 2017.

PSİKOSOSYAL DESTEK PROĞRAMI İNTİHAR TRAVMASI, AK MEHMET, KESİCİ ŞAHİN, ISBN: 978-975-11-4821-6

PSİKOSOSYAL DESTEK PROĞRAMI ÖLÜM-YAS TRAVMASI, TÜRKMEN OSMAN OĞULCAN, BÜYÜKKESKİL MUKADDER, AK MEHMET, KESİCİ ŞAHİN, ISBN:978-975-11-4823-0

PSİKOSOSYAL GÜÇLENDİRİCİ DESTEK PROĞRAMI DOĞAL AFET TRAVMASI, AK MEHMET, KESİCİ ŞAHİN, ISBN: 978-975-11-4817-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

M. Ak, A. Bolu, S. Akarsu, N. Lapsekili, A. Bozkurt., “Türk psikiyatri topluluğunun uluslararası literatüre katkısının PubMed veri tabanında son beş yıllık süre dikkate alınarak değerlendirilmesi”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 216-221 pp., 2011, DOI: 10.5350/DAJPN2011240307

N. Lapsekili, Ö. Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, M. Yücel., “Şizofreni hastalarında ilk atakta P300 bulguları ile nörolojik silik işaretler arasındaki ilişki.”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 167-74 pp., 2011

M. Ak, Ö. Uzun, K.N. Özmenler, E. Cöngeloğlu, A. Bozkurt, A. Özşahin., “Tourette sendromlu olgularda nöropsikiyatrik bulgular.”, Gülhane Tıp Derg., 89-93 pp., 2011

L. Dövüşkaya, M. Ak, L. Sütçigil, M. Gülsün, N. Lapsekili, F. Özgen, “Depresif bozukluk komorbiditesi olan ve olmayan erkek yaygın anksiyete bozukluğu olgularında cinsel işlevin değerlendirilmesi.”, Gülhane Tıp Derg., 34-37 pp., 2011

E. Özdemir, L. Sütçigil, M. Ak, N. Lapsekili, K.N. Özmenler, “Antisosyal kişilik bozukluğunda heyecan arama davranışı ile serum seks steroidleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Gülhane Tıp Derg., 91-95 pp., 2010

N. Lapsekili, Ö. Uzun, M. Ak. “Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 170-176 pp., 2010

T. Fidan,V. Fidan, M. Ak, Y. Sütbeyaz. “Neuropsychiatric symptoms, quality of sleep and quality of life in patients diagnosed with nasal septal deviation”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. , 312-317 pp., 2011 , DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.048.

O. Çınar, Y.A. Acar, E. Çevik, E. Kılıç, S. Bilgiç, M. Ak, B. Cömert, “Acil Servise Başvuran 0-18 Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri”, Anatol J Clin Investig , 148-151 pp., 2010

A. Bozkurt, K.N. Özmenler, T. Karlıdere, M. Gülsün, M. Ak, S. Yetkin, F. Özgen, A. Özşahin, “Sexuel Development, Sexuel Experiences and Parental Attitudes of Homosexuals and Male-to-Female Transsexuals in Turkey.”, Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 14-19 pp., 2009

M. Ak, M. Gülsün, Z. Perdeci, L. Sütçigil, A. Bozkurt, “Psikolojik Otopsi: Öldürme Ardından Özkıyım.”, Anatol J Clin İnvestig, 103-105 pp., 2009

M. Ak, M. Gülsün, K.N. Özmenler, “Özkıyım ve Kişilik”, Psıkıyatrıde Güncel Yaklaşımlar -Current Approaches in Psychıatry, 45-54 pp., 2009

M. Ak, K.N. Özmenler, A. Özşahin, “İntihar Girişimi ile Mizaç ve Karakter Özellikleri Arasındaki İlişkinin Major Depresif Bozukluk Örnekleminde İrdelenmesi.”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 33-41 pp., 2008

M. Gülsün, M. Ak, A. Bozkurt, “Psikiyatrik açıdan evlilik ve cinsellik”, Psıkıyatrıde Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches ın Psychıatry, 68-79 pp., 2009

M. Ak, K.N. Özmenler, M. Erdem, T. Karlıdere, “İnterferon Kullanımına Bağlı Depresyonda Klinik Seyir: Olgu Sunumu.”, Anatol J Clin İnvestig, 25-27 pp., 2008

K.N. Özmenler, M. Ak, “Mizaç Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönü.”, Adli Psikiyatri Dergisi, 11-17 pp., 2008

M. Ak, K.N. Özmenler, A. Bozkurt, “Depresyon Hastalarında Belirti Şiddeti ve Umutsuzluğun İntihar Davranışı Üzerindeki Etkisi.”, Kriz Dergisi, 1-7 pp., 2006

A. Bolu, A.Doruk, M. Ak, B.Özdemir, F.Özgen, ” Uyum bozukluğu olgularında intihar davranışı”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , 2012;25:58-62

E. Sinici, Ö. Maden, M. Ak, A. Bozkurt, A. Özşahin. Bir Cinsel Tecavüz Vak’asında EMDR Uygulaması: Vak’a Sunumu. Yeni Symposium 2011; 50:58-60.

A. Bozkurt, M. Ak. ‘Dirençli depresyon tedavisindeki diğer somatik yöntemler (VSS, DBS, rTMS)’. Psikiyatride Güncel, 2011, güz.

N. Lapsekili, M. Ak. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Yol Gösterici: Formülasyon. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2012;1:21-27

N Lapsekili, M Ak. Bipolar ve Unipolar Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz şemalar: Benzerlikler ve Farklılıklar. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2012; 1(3):145-151

N Lapsekili, E Temizsu, M Ak. Bir Olgu Üzerinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel işlevler. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2012; 1(3):178-183

S Akarsu, M Erdem, A Bolu, H Günay, B Garip, M Ak, S Zincir.  Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 54, 279-283, 2012.

AK M, BİLGEN AE; GARİP B, ZİNCİR S, ÖZMENLER KN, ÖZŞAHİN A. Could it be a new subtype of post-traumatic stress disorder which has cognitive impairment and psychotic symptoms ? Case report.. Gulhane Medical Journal. 2014, Vol. 56 Issue 4, p241-243. 3p. DOI: 10.5455/gulhane.16527.

Mehmet AK, Elif EŞEN, Faik ÖZDENGÜL. Mevlâna Penceresinden Bilişsel Terapiler. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 3 (2014) 133-141

Keziban TURGUT, Mehmet AK. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Klinik Biyokimya. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2016;9(2):15-22

Mehmet AK. Mevlananın Düşünceye Yaklaşımının Bilişsel Terapi Bağlamında Değerlendirilmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2017; 6(2):82-87

Süleyman Barbaros YALÇIN,Mehmet AK, Mehmet KAVAKLI, Şahin KESİCİ Mutluluğun Önündeki Engel: Erken Dönem Uyumsuz Şemalar. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2018; 7(1):7-13

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

M. Ak, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu konferansı dahilinde “Bilimsel çalışmalar özet kitabı” bildiri kitapçığındaki “Psikolojik Otopsi (sözel bildiri)”, 73 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2009.

M. Ak, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu konferansı dahilinde “Bilimsel çalışmalar özet kitabı” bildiri kitapçığındaki “Psikolojik otopsi yöntemiyle otuz özkıyım olgusunun irdelenmesi”, 65 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2009

M. Ak, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu konferansı dahilinde “Bilimsel çalışmalar özet kitabı” bildiri kitapçığındaki “Türk silahlı kuvvetlerinde rehberlik danışma hizmetlerinin uygulama pratiğinde karşılaşılan sorunlar ve öneriler”, 66 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2009

N. Lapsekili, Ö.Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde “Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İlk Atak Şizofrenide P300 Bulguları İle Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki”, x pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010

N. Lapsekili, L. Sütçigil, M. Ak, A. Çınar, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde “Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Nörotik Ekskoryasyonlarla Giden Jeneralize Pruritus: Olgu Sunumu.”, x pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010

E. Bozoğlu, M.İ.Naharcı, H. Doruk, M. Ak, A. T. Işık, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Demanstaki Nöropsikiyatrik Semptomların Tedavisi”, 28 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

N. Lapsekili, Ö. Uzun, M. Ak, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı.”, 132 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

M. İ. Naharcı, E. Bozoğlu, H. Doruk, M. Ak, N. Karadurmuş, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Galantamin Kullanımına Bağlı Gelişen Kardiyak Aritmi: 2 Olgu Sunumu”, 151 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

S. Zincir, M. Erdem, M. Ak, S. Özselek, N. Özmenler, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Şizofreni ve Cinsiyet; Başlangıç Yaşı ve Sosyodemografik Özellikler”, 183 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

M. Ak, S. Akarsu, A. Bolu, M. Erdem, A. Bozkurt, A. Özşahin, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Sitalopram Tedavisine Aripiprazol Eklenmesi Sonucu Gelişen İdrar Retansiyonu: Olgu sunumu”, 217 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

M. Ak, A. Bolu, B. Özdemir, A. Bozkurt, F. Özgen, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Bir Eğitim Hastanesinde Bir Yıl Boyunca Uyum Bozukluğu Tanısı İle Yatan Hastaların İntihar Davranışlarının Değerlendirilmesi”, 239 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

M. Ak, A. Cüceloğlu, S. Zincir, N. Lapsekili, L. Sütçügil, A. Bozkurt, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Prematür Ejekülasyon Etyolojisinde Sosyodemografik Etkenler ve Sünnet İle İlgili Değişkenler.”, 242 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

S. Akarsu, M. Erdem, M. Ak, A. Bozkurt, A. Özşahin, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Yatarak Tedavi Gören Bipolar Hastalardaki Klinik Özellikler”, 282 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

A. Bolu, M. Ak, A. Çınar, F. Özgen, A. Özşahin, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İmpulsif Davranışları Olan Antisosyal Kişlik Bozukluğu Hastalarının Serum Lipid Profilinin Değerlendirilmesi”, 297 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010

H. Canbaz, M. Ak, O. Çınar, R. Ocal, L. Yamanel, T. Turker, VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Bir Üniversite Hastanesine Başvuran İntihar Girişimi Olgularının Bir Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi”, 135 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2011

N. Lapsekili, M. Ak. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Yol Gösterici: Formülasyon. 47. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Sözel Bildiri. s:3, Antalya, 26-30 Ekim 2011 (sözel bildiri).

A.Bolu, M. Erdem, M. Ak. Aleksitimi İle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki. 47. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri s: 43, Antalya, 26-30 Ekim 2011 (poster bildiri).

N. Lapsekili, M. Ak. Reaktif ve Otojen Obsesyonu Olan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Genel Zekâ Düzeylerinin Karşılaştırılması. 47. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri s: 57, Antalya, 26-30 Ekim 2011 (poster bildiri).

M. Ak, S. Zincir, E. Bilgen, A. Bozkurt, S. Şirin, K. Oysul, A. Özşahin. Tedaviye Dirençli Obsessif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Radyocerrahi: 2 Olgu Sunumu. 47. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri s: 78, Antalya, 26-30 Ekim 2011 (poster bildiri).

Yükselir C, Zincir S, Kösem R, Balıkcı A, Ak M, Çelik C. Bir olgu üzerinden dirençli konversiyon bozukluğunda EKT tedavisi: Bir olgu sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S150, [P-133]

Yükselir C, Zincir S, Karaahmetoğlu B, Balıkcı A, Ak M. Patolojik kumar tedavisinde şuvoksamin ve aripiprazolün başarılı bir şekilde birlikte kullanımı: Bir olgu sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S151, [P-134]

Özselek S, Dinçer D, Akarsu S, Bolu A, Zincir S, Alper M, Ak M, Erdem M, Doruk A.Acne vulgarisin isotiretinoin ile tedavisi ve psikiyatrik belirtilerin birlikteliği Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S128,[P-111]

Koçer M, Zincir S, Yükselir C, Ak M. Paroksetin kullanımına bağlı gelişen bir trombositopeni olgusu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S123, [P-106]

Maden Ö, Garip B, Balıkcı A, Maden E A, Bolu A, Ak M, Erdem M. Burun deformitesi ve başparmak atrofisi ile giden parmak emme davranışı: Olgu sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S121. [P-104]

Garip B, Balıkçı A, Uzun Ö, Özdemir B, Ünlü G, Ak M. Travma sonrası stres bozukluğunda uzamış maruz bırakma terapisinin kontrendike olduğu durumlar nelerdir? Olgu sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S120.[P-103].

Garip B, Bolu A, Koçer M, Akarsu S, Balıkçı A, Ak M. Olası olanzapin’in endüklediği karaciğer enzimi ve tiroid hormon seviyesi değişiklikleri: İki olgu sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S101.[P-082]. 

Garip B, Balıkcı A, Özdemir B, Uzun Ö, Ak M, Aydemir ESavaş travmasına bağlı gelişen travma sonrası stres bozukluğu ve hafif düzeyde travmatik beyin hasarı: Atipik olgu sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S57.[P-036].

N. Lapsekili, E. Temizsu, M. Ak. Bir Olgu Üzerinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlevler. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).  PB 167

C. Yükselir, S. Zincir, A. Ünlü, M. Koçer,A. Balıkcı, M. Ak, A. Doruk .Postpartum Depresyon Olgusunda Başarılı Elektrokonvülsif Tedavi: Olgu Sunumu. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).  PB 175

Ö.Maden, B. Garip, A. Balıkcı, S. Özselek, M. Almbhaideen, M. Ak, M.Erdem. Prodromal Belirtileri Konversiyon Olan Katatonik Psikoz Olgusunda Elektrokonvulsif Tedavi: Olgu Sunumu. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).  PB 186

A. E.Bilgen, M. Ak, B. Garip, K.N. Özmenler, A.Özşahin. Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler ile Giden Yeni Bir Alt Grubu Mu ? Olgu Sunumu 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).  PB 201.

C. Yükselir, S. Zincir, A.G. Ünlü, R.Kösem, A.Balıkcı, M.Ak, A. Doruk. Levonorgestrelli RIA Uygulaması Sonrası Psikotik Atak: Olgu Sunumu 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).  PB 190

S.Zincir, G. Özer, S. Bozkurt Zincir, M. Ak, A. Bozkurt. Obezite Cerrahisi İçin Onay Almış Olgularda Yeme Tutumları ve Beden Algısı. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).   PB 102

S. Zincir, C. Yükselir, M. Alper, B. Karaahmetoğlu, M. Ak. Konversiyon Bozukluğu Olgularında Savunma Biçimleri 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).   PB 103

D. Sezlev, M. Ak, L. Sütçigil, T. Yanık. Olanzapin Monoterapisinde Besin Alimi Ve İştah Duzenlenmesinde Görev Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Değişimi. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).    PB 38

C. Kurşungöz, L. Sütçigil, M. Ak, , T. Yanık. Atipik Antipsikotik Risperidon Tedavisinde İştah Kontrolünde Rol Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Seviyelerinin İncelenmesi. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).  PB 37.

N. Lapsekili, M. Ak, Z. Yelboğa.Türk Toplumunda Klozapin Kullanımı: Bir Gözden Geçirme. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri).  PB 36

G. Unlu, M. Alper, E. Aydemir, A. Bolu, M. Erdem, M. Ak. İntihar Davranışında Tiroid Fonksiyonları. 48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, poster bildiri özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012 (poster bildiri). PB 17

Akçay BD, AK M. Fluoksetin ve risperidon ile kombinasyonu ile tedavi edilen bir trikotillomani olgusu. 12. Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, Mart, 2015.

Akçay BD, AK M. Parkinson hastalığı olan bir olguda tedavi sürecinde ortaya çıkan othello sendromu.12. Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, Mart, 2015.

Faruk Uğuz, Mehmet Ak, Adem Aydın, Keziban Turgut, Bilge Annagür. Farmakoterapi veya Bilişsel Davranışçı Terapi Alan, Anksiyete Bozukluğu veya Depresyon Tanısı Olan Gebe Kadınların Bebeklerinde Doğum Haftası ve Doğum Ağırlıklarının Karşılaştırılması: Bir Retrospektif Çalışma. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, Antalya

Fatih Aygüneş, Mehmet Ak Temporal lop epilepsisi ayırıcı tanısında dissosiatif semptomlar içeren anksiyete bozukluğu: olgu sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, Antalya

Mehmet Ak, Dilara Cari Güngör, Necdet Poyraz, Ali Ulvi Uca, Hasan Hüseyin Kozak. Mega Sisterna Magna ve Psikoz Birlikteliğinde Klinik Görünüm: Olgu Sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, Antalya

Barlas Mırçık, Mehmet Yıldırım Yılmaz, Mehmet Ak, Faruk Uguz, Adem Aydın. Valproat ve Olanzapin Kullanımına Bağlı Trombositopeni: Olgu sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, Antalya

Faruk Uğuz, Adem Aydın, Mehmet Ak, Keziban Turgut. Pospartum dönemde panik bozukluk tedavisinde düşük doz imipramin kullanımı: 6 vakanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, Antalya

Diğer Yayınlar

Uluslararası Kongrelerde Yapılmış Panelist Görevleri:

M.Ak ‘Safety and efficacy of VNS in psychiatry’ Workshop: The future of stimulation therapies. 10 th World Congress of Biological Psychiatry, p.61. 29 May-2 June 2011, Prague, Czec Republic

M. Ak. ‘Role of hypothalamic neuropeptides and atypical antipsychotics effects on the regulation of eating behavior’. 5.th International Congress on Psychopharmacology. 0ctober 30-November 3, 2013, Antalya, Turkey

M. Ak. CBT from Mevlâna Celaleddin Rumi Perspective and Metaphors. 8.th International Congress on Psychopharmacology. 20-24 April, 2016, Antalya, Turkey

Ulusal Kongrelerde Yapılmış Panelist Görevleri:

M.Ak. ‘TSSB’ de Bilişsel Kavramsallaştırma’ Panel:Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Yapılar ve Terapötik Süreç. II. Ulusal Kognitig ve Davranış Terapileri Derneği Kongresi.Kongre Özet Kitapçığı s 46. 6-8 Kasım, 2009, İstanbul

M. Ak. ‘Yaşlılık ve saldırganlık’. Panel: Saldırganlık davranışı: Yediden Yetmişe, Teşhisten Tedaviye. Konferans, Panel, Kurs ve Çalışma Grubu Özetleri. Kitabı. s. 68.45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2009, Ankara

M. Ak. ‘Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nöromodulasyon’ Panel: Dirençli Obsesif Kompulsif Bozuklukta Tedavi Seçenekleri. Konferans, Panel, Kurs ve Çalışma Grubu Özetleri. Kitabı. s. 77. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir

M. Ak. ‘VNS ve DBS Uygulaması’ Kurs: Stimulasyon Tedavilerinde (EKT, TMS, VNS) Endikasyon, Planlama ve Uygulama. Konferans, Panel, Kurs ve Çalışma Grubu Özetleri. Kitabı. s. 198. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir

M.Ak. ‘Yaşlılarda Psikofarmakoloji Uygulama Prensipleri.’ Kurs: Geriyatrik Hastalarda Rasyonel Psikofarmakoterapi ve Eş Tanılı Durumlar. Konferans, Panel, Kurs ve Çalışma Grubu Özetleri. Kitabı. s. 192. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir

M. Ak. ‘Psikiyatride ekip ilişkisi mi? Kimlik savaşları mı?’ Panel: Psikiyatrinin meslek kimliği kimliğin sınırı sınırın ihlali. 17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Bildiri ve Panel özet kitabı. 4-6 Haziran 2010, İstanbul

M. Ak. ‘Vagal Sinir Uyarımı ve Diğer Uyarım Tedavilerinde Son Gelişmeler’ Panel: Psikiyatride Uyarım Tedavilerinin Dünü, Bugünü, Yarını. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri. Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı. Haziran 2010, Eskişehir.

N. Lapsekili, M. Ak. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi. 47. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Kurslar. s:22, Antalya, 26-30 Ekim 2011.

M.Ak. ‘Cinsel yönelim bozuklukları’. TSK Askeri Psikiyatri Sempozyumu, GATA Haydarpaşa, 23 Mart 2012.(panelist)

L. Sütçigil, M.Ak, A. Çınar. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Prolonged Exposure (Uzun Süreli Maruziyet ) Tedavisi Kursu. TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 11-14 Nisan 2012,

M. Ak. Atipik Antipsikotiklerin Yeme Davranışı ve Kilo Değişimi Üzerine Etkileri: ODTÜ-GATA Proje Sonuçlarının Paylaşımı.48. Ulusal. Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, panel özetleri. Bursa, 9-13 Ekim 2012. 

M. Ak. Sigara bırakma tedavisinde davranışsal yaklaşım.  Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya.

M. AK. Kognitif Davranışçı Terapi. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, 3. Ulussal kongresi, İstanbul, 2013.

M.Ak. Psikoterapide duygu açığa çıkarma. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2014, Antalya

AK M. Anksiyete bozukluğunda BDT nin yeri. 12. Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, Mart, 2015.

Mehmet Ak. Kurs: Polİklinik koşullarında panİk bozukluğa bİlİşsel davranışçı müdahale. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, Nisan 2017

Kitap Çevirisinde Alınan Görevler:

M. Ak. Anksiyolitik Ajanlar. Klinik psikofarmakoloji el kitabı. Çev. Editörü: Ali BOZKURT.Güneş Tıp Kitapevileri, Ankara, 2009

M. Ak.  Davranış Tedavileri. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Sekizinci Baskı. Çev. Editörleri: H. Aydın, A. Bozkurt. Güneş Tıp Kitapevileri, Ankara, 2009

Suleyman Akarsu Mehmet Ak,Kaplan&Sadock Psikiyatri, Bölüm Adı:Obsesif Kompulsif Bozukluk, Güneş Tıp Kitapevi Ankara, 2016

Ulusal & Uluslararası Projeler

Yardımcı Araştırmacı. ‘Psikotik bozukluklar ve metabolik sendrom: Şizofren hastaların tedavisinde kullanılan atipik antipsikotik olan olanzapin’in neden olduğu aşırı kilo alma yan etki mekanizmalarının nörohormon gen ve protein seviyelerinde incelenmesi.’ ODTU-GATA işbirliği. 22 Ekim 2010.

Proje Yürütücüsü. ‘EKT tedavisi uygulanan hasta grubunda, EKT’nin proinflamatuar (IL-1, IL-6, TNF-alfa, INF-gama) ve antienflamatuar sitokinler (IL-4,IL-10) ile nörotrofik faktörler (BDNF, NGF) üzerindeki etkilerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması.’ GATA Araştırma Merkezi. 15 Eylül 2011

Yardımcı Araştırmacı.’Antipsikotik ilaçların olası hepatotoksitisesinde bireysel duyarlılığın etkisi’.TÜBİTAK Araştırmacı Projesi. Gazi Eczacılık Fakültesi ile yürütülmektedir. No: 113S508, 25Ekim 2013.

‘Antipsikotiklerin Toksisitesi ve Bireysel Duyarlılığın Toksisite Üzerine Etkisi. TÜBİTAK.  Gazi Eczacılık Fakültesi ile yürütülmektedir. No: 115S229, 2015-2017

Araştırmacı. Gebelik döneminde maternal depresyon tedavisinin birinci kuşak sıçanlarda hipotalamik beslenme regülasyonundaki etkisi. TÜBİTAK. SBAG-1001

Alınan Eğitimler ve Diğer Akademik Faaliyetler

Kognitif ve Davranış Terapileri Kurumsal Eğitimi ve Süpervizyon Eğitimi. Doç. Dr. M. Hakan Türkçapar. (2004-2005,2009-2010)

Türk Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitici Eğitimi. TPD ve East London NHS Foundation Trust Newham Psychological Treattment Centre. 2011-

Grup analizi eğitimi. Prof. Dr. Ülkü GÜRIŞIK. 2010-

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Kursu. Doç. Dr. Burhanettin KAYA. 16-18 Aralık 2009.

Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanım Kursu. 

Tedavisinde Zorluk Çekilen ve İntihar Eğilimi Olan Hastalarda Diyalektik Davranış Tedavileri. Kelly Koerner. Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği. 6-8 Kasım 2009.

11 Ulusal Genel Tıp Öğrenci Kongresi, Obsesif Kompulsif Bozukluk.16-18 Nisan 2011, Ankara (Oturum Başkanlığı)

GATF Askeri Psikoloji ve Harp Psikiyatrisi BD’ca düzenlenen ‘Temel-koruyucu ruh sağlığı eğitimi’. Eğitmen, 06-10 Şubat 2012

GATF Askeri Psikoloji ve Harp Psikiyatrisi BD’ca düzenlenen ‘İleri koruyucu ruh sağlığı eğitimi’. Eğitmen, 20-24 Şubat 2012

SCI ve SCI-E indeklerinde yer alan çeşitli dergilerde hakemlik.

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiticisi eğitimini tamamlayarak eğitici olarak sertifiye olma. 2014

2015 yılında “American Cognitive Therapy Academy” tarafından “bilişsel terapist” olarak sertifiye edilmiştir.

2017 yılında ‘European Association for. Behavioural and Cognitive Therapies’ tarafından sertifiye edilmiştir.